UNIT 1.1
POLIGON SEKATA


Takrif Poligon Sekata: Poligon yang mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar.

Contoh:

Bilangan paksi simetri sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisinya.

Contoh:

Segitiga Sisi Sama
3 sisi
3 paksi simetri
Bilangan sisi = Bilangan paksi simetri

Segiempat Sama
4 sisi
4 paksi simetri
Bilangan sisi = Bilangan paksi simetri

Tentukan bilangan paksi simetri dan bilangan sisi sebuah heksagon sekata, adakah mereka sama?

Ya Tidak

Poligon-poligon sekata dinamakan berdasarkan bilangan sisi mereka, misalnya

Ke Unit 1.2 -- Melukis Poligon Sekata
Ke Unit 2 -- Bulatan II

©HCI Masters(M) Sdn. Bhd.
Jun 1996